Økonomi

Ved Setesdal Folkehøgskule betaler vi en fast sum i måneden. Dette dekker boutgifter, mat, skolemateriell, fellesutgifter som vaskemaskin og undervisningsmateriell. Vi har ingen ekstra kostnader ved studieturer, utover egne lommepenger.

Totalt for skoleåret 118.000,- (136.000 for paragliding).
Det er forfall den 15. i hver måned.

Skolepengene fordeles følgende:
Kost/losji: 79.500,- dekker felleskostnader (vaskemaskin, kopiering, leie av utstyr, gjesteforelesere, valgfag, festligheter etc) samt kost og losji. Dette dekker også skolens fellesturer.

Linjeavgift/Studieturer: 35.500,- (53.500 for paraglidinglinja) dekker linjeturer, bensin og felles verktøy/linjeutstyr.

Innmeldingsavgift: 3.000,- for å bekrefte skoleplassen din. Dette beløpet refunderes ikke om du senere trekker deg fra bekreftet plass.

Elevinnbetaling:
September  23.000,-
Oktober  11.500,-
November  11.500,-
Desember  11.500,-
Januar 23.000,-
Februar  11.500,-
Mars  11.500,-
April  11.500,-

Lånekassen
Du får ved søknad inntil 106.340,- Etter fullført skoleår blir deler av lånet omgjort til stipend (ca 40%). Fordelt på 42.536,- i stipend og 63.804,- i ordinært lån.

Ønsker du søke: Trykk her
Logg deg på med MinID, en felles pålogging for offentlige tjenester. Dersom du ikke har tatt i bruk MinID eller mistet arket med kodene, kan du bestille nye koder på Lånekassens side.
Når du skal velge utdanningstype, velg ”annen utdannelse”.
Fyll ut søknaden og skriv ut eller noter referansenummeret på kvitteringen.
Kontonummeret du fyller ut må, dersom du er over 18 år, være ditt personlige kontonummer.
Skulle du være i tvil, ligger Setesdal Folkehøgskule i Agder fylke og avslutningsmåned er 05-201x. Lånekassen oppfordrer elevene til å bruke ”Din side”. Der vil du finne all informasjon om søknaden din.