Økonomi

Økonomi

Ved Setesdal Folkehøgskule betaler en inn skolepenger månedlig.
Dette dekker boutgifter, mat, skolemateriell og studieturer. Vi har ingen ekstra kostnader ved reiser, utover lommepenger. Vi betaler t.o.m. for bensinen til din motorsykkel.

Skolepengene faktureres følgende:
Innmeldingsavgift 3.000,- ved bekreftelse av plassen. Dette beløpet refunderes ikke ved frafall av skoleplass.
Kost/losji: 63.000,- dekker felleskostnader (vaskemaskin, kopiering, leie av utstyr, gjesteforelesere, valgfag, festligheter etc) samt kost og losji
Linjeavgift: 42.000,- dekker linjeturer, bensin og felles verktøy/linjeutstyr

Elevinnbetaling:
September  21.000,-
Oktober  10.500,-
November  10.500,-
Desember  10.500,-
Januar 21.000,-
Februar  10.500,-
Mars  10.500,-
April  10.500,-

Totalt for skoleåret 105.000,-
Det er forfall den 15. i hver måned.

Lånekassen
Du får ved søknad inntil 106.340,- fordelt på 42.536,- i stipend ved fullført skoleår, og 63.804,- i ordinært lån.
Ønsker du søke: Trykk her
Logg deg på med MinID, en felles pålogging for offentlige tjenester. Dersom du ikke har tatt i bruk MinID eller mistet arket med kodene, kan du bestille nye koder på Lånekassens side.
Når du skal velge utdanningstype, velg ”annen utdannelse”.
Fyll ut søknaden og skriv ut eller noter referansenummeret på kvitteringen.
Kontonummeret du fyller ut må, dersom du er over 18 år, være ditt personlige kontonummer.
Skulle du være i tvil, ligger Setesdal Folkehøgskule i Aust-Agder fylke og avslutningsmåned er 05-201x. Lånekassen oppfordrer elevene til å bruke ”Din side”. Der vil du finne all informasjon om søknaden din.
Etter fullført skoleår blir deler av lånet omgjort til stipend.(ca 40%)