Økonomi

Ved Setesdal Folkehøgskule betaler vi en fast sum i måneden. Dette dekker boutgifter, mat, skolemateriell, fellesutgifter som vaskemaskin og undervisningsmateriell. Vi har ingen ekstra kostnader ved studieturer, utover egne lommepenger.

Totalt for skoleåret 118.000,- (136.000 for paragliding).
Det er forfall den 15. i hver måned.

Skolepengene fordeles følgende:
Kost/losji: 79.000,- dekker felleskostnader (vaskemaskin, kopiering, leie av utstyr, gjesteforelesere, valgfag, festligheter etc) samt kost og losji.

Fellesaktiviteter, fellesekskursjoner, etc: 5.000

Linjeavgift/Studieturer: 31.000,- (52.000 for paraglidinglinja) dekker linjeturer, bensin og felles verktøy/linjeutstyr.

Innmeldingsavgift: 3.000,- for å bekrefte skoleplassen din. Dette beløpet refunderes ikke om du senere trekker deg fra bekreftet plass.

Elevinnbetaling (paragliding betaler mer):
September  23.000,-
Oktober  11.500,-
November  11.500,-
Desember  11.500,-
Januar 23.000,-
Februar  11.500,-
Mars  11.500,-
April  11.500,-

Lånekassen

I snitt koster et år på folkehøgskole 126 884 kr. Prisen er inkludert mat og rom for hele skoleåret. (Tallet er for skoleåret 2022/23.)

For skoleåret 2022/2023 kan du få utbetalt inntil kr 117 170 fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole. For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

 

Ønsker du søke hos Lånekassen? Trykk her

Logg deg på med MinID, en felles pålogging for offentlige tjenester. Dersom du ikke har tatt i bruk MinID eller mistet arket med kodene, kan du bestille nye koder på Lånekassens side.

Når du skal velge utdanningstype, velg ”annen utdannelse”. Fyll ut søknaden og skriv ut eller noter referansenummeret på kvitteringen.

Kontonummeret du fyller ut må, dersom du er over 18 år, være ditt personlige kontonummer.

Skulle du være i tvil, ligger Setesdal Folkehøgskule i Agder fylke og avslutningsmåned er 05-201x. Lånekassen oppfordrer elevene til å bruke ”Din side”. Der vil du finne all informasjon om søknaden din.