Leder-Stipendiatlinje-helårskurs

Leder-Stipendiatlinje-helårskurs

Lederlinjen er for deg som ønsker et andre år på folkehøgskole, og som ønsker å utvikle dine lederegenskaper.

Kurslengde:
Helårskurs

Linjefag:
16 t/uka

Pris:
Kontakt oss

Med fokus på sosialt miljøarbeid i tillegg til ledertrening innehar stipendiatene viktige roller og er gode forbilder og miljøskapere i skolefellesskapet. Det å utvikle seg som leder er en prosess, men interesse for medmennesker, gode kommunikasjonsevner og empati er en god startplattform.

Praktisk og teoretisk ledertrening

I tillegg til teoretisk ledertrening, får stipendiatene praktisk opplæring i skolens operative drift- og utviklingsarbeid. Et annet viktig medansvarsområde vil være det psykososiale miljøarbeidet, herunder; planlegging, gjennomføring og evaluering. Mestring og medvirkning er viktige faktorer for trivsel.

Hva får du?

Et år som stipendiat (2.årselev) på lederlinjen ved Setesdal folkehøgskule vil blant annet by på:

 • teoretisk ledertrening og veiledning sammen med rektor, linjelærer og IKV-personale
 • praksis som elev og medhjelper på en annen linje med linjelærer som veileder
 • arrangere egne «stipp-kvelder»
 • arrangør og igangsetter av ulike miljøtiltak på skolen og i skolen sitt nærområde
 • praksistrening knyttet til aktiviteter på ettermiddag og kveldstid med veiledning
 • ansvarsoppgaver som kan innbefatte tilsynsavlastning og oppfølging av elever med ekstra behov
 • praktisk medhjelper for skolen sine tilsette
 • felles veiledning med andre stipendiater

Særskilt rolle

Som stipendiat har du en særskilt rolle. Du er elev, samtidig som du noen ganger skal jobbe selvstendig, og andre ganger i team. Noen ganger skal du veilede, og andre ganger blir du veiledet.  Det er viktig å skille roller. I tillegg bør du også være trygg på deg selv, tydelig, etterrettelig, entusiastisk, lærevillig og like utfordringer.

Hvem passer linjen for

For å kunne søke på lederlinjen må du ha gjennomført et år på folkehøgskolen fra før. Du bør være interessert i mennesker, for god ledelse handler om å skape resultat gjennom menneskelige ressurser.

Dette vil du lære

Du vil få teoretisk ledertrening og praksis på en av de andre linjene. Du bør være interessert i mennesker, for god ledelse handler om å skape resultat gjennom menneskelige ressurser.

Sentrale element i læringsprosessen vil være:

 • ledelse
 • relasjonskompetanse
 • personlig utvikling
 • grensesetting
 • konflikthåndtering
 • teambuilding
 • planlegge – gjennomføre – evaluere
 • ansvar og tillit

Våre forventninger til deg

Som stipendiat vil du få mange ansvarsoppgaver og jobbe tett sammen med personalet på skolen for å skape det magiske «folkehøgskolemiljøet» som vi elsker.

Vi forventer derfor at du:

 • er pliktoppfyllende, etterettelig, lojal og anvarsfull
 • viser deg som en god rollemodell
 • er hjelpsom og på «tilbudsiden»
 • viser et positivt kroppsspråk og positiv holdning

Noe du lurer på?

Om det er noe du lurer på så er det bare å ta kontakt med oss.

Du finner oss her

Telefon: 41863090 (kontor) eller 41863093 (rektor)

E-post: post@setesdal.fhs.no

Du kan også ta kontakt med oss i skjemaet her