Lederlinje / Stipendiat

Lederlinjen er for deg som ønsker et andre år på folkehøgskole, og som ønsker å utvikle dine lederegenskaper. Fokus er på sosialt miljøarbeid i tillegg til ledertrening.

Stipendiatene har viktige roller som gode forbilder og miljøskapere i skolefellesskapet. Det å utvikle seg som leder er en prosess, men interesse for medmennesker, gode kommunikasjonsevner og empati er en god startplattform.

I tillegg til teoretisk ledertrening, får stipendiatene praktisk opplæring i skolens operative drift- og utviklingsarbeid. Et annet viktig medansvarsområde vil være det psykososiale miljøarbeidet, herunder; planlegging, gjennomføring og evaluering. Mestring og medvirkning er viktige faktorer for trivsel.

Et år som stipendiat (2.årselev) på lederlinjen ved Setesdal folkehøgskule vil blant annet by på:

  • teoretisk ledertrening og veiledning sammen med rektor, linjelærer og internatleder
  • praksis som elev og medhjelper på en annen linje med linjelærer som veileder
  • arrangere egne «stipp-kvelder»
  • arrangør og igangsetter av ulike miljøtiltak på skolen og i skolen sitt nærområde
  • praksistrening knyttet til aktiviteter på ettermiddag og kveldstid med veiledning
  • ansvarsoppgaver som kan innbefatte tilsynsavlastning og oppfølging av elever med ekstra behov
  • praktisk medhjelper for skolen sine tilsette
  • felles kurs med andre stipendiater

Som stipendiat har du en særskilt rolle. Du er elev, samtidig som du noen ganger skal jobbe selvstendig, og andre ganger i team. Noen ganger skal du veilede, og andre ganger blir du veiledet.  Det er viktig å skille roller. I tillegg bør du også være trygg på deg selv, tydelig, etterrettelig, entusiastisk, lærevillig og like utfordringer.