Ledig stilling

Kokk 50%

50% Engasjement

stilling frå 01.08.19-15.05.20 med mogleghet for forlengelse

Stillingsomtale

Skulen flytter til nye lokaler og utvidas. Vi søkjer etter kokk. Stillinga kan eventuelt utvidas med andre oppgåver ved skulen

Kompetanse

Vi ønskjer ein kokk med:

  • Erfaring som kokk, som ønskjer arbeide i turnus
  • Du må kunne arbeide sjølvstendig, men også trivast i samarbeid med andre
  • Ha eit positivt elevsyn og evne til å byggje gode relasjonar med elevar og kollegaer
  • Søkar må kunne beherske norsk skriftelig og munnleg.
  • Engelsk munnleg er ein fordel då me har internasjonale elevar.
  • Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

  • Eit spanande fagmiljø med aktive og engasjerte kollegaer og elevar.
  • Vi er ein skule under utvikling. Hausten 2019 flyttar vi inn i nye lokalar.
  • Arbeidstaker følgjer skulen sine ferie og fridagar.

Tilsettingsvilkår

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov-og avtaleverk. Tilsette blir automatisk medlem i Statens Pensjonskasse. Ved tilsetting må gyldig politiattest leggast fram.

Arbeidsgjevar: Setesdal Folkehøgskule

Stad: Valle i Setesdal

Søknadsfrist: 10.07.2019

Setesdal Folkehøgskule ligg i Valle kommune i Setesdal. Vi utviklar sjølvstendig menneske gjennom idrettsglede og fysisk aktivitet i et positivt sosialt fellesskap.

Vi tar inn elevar frå det året dei fyller 16 år. Skulen er frilynt, og gir læring i eit sosialt fellesskap med stor grad av elevdeltaking.

Interessa for motor, klatring og E-Sport er sentral. Vi har elevar på alle nivå, frå nybyrjarar til elevar som deltar i Europa- og Verds meisterskap.

Skulen har 87 plassar.

Eit år på folkehøgskule gir elevane samhald, sjølvutvikling, meistring og gode opplevingar.

Sjå skulen si heimeside: www.setesdalfhs.no

Informasjon og søknad

Aktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju. Informasjon om stillinga får du av rektor Stig W. Ågedal Mortensen, mobil: 98 10 51 92.

Søknad med CV sendast til: stig.agedal.mortensen@setesdal.fhs.no

Felespill