Ledig stilling

Kokk 50%

50% Engasjement

stilling frå 01.08.19-15.05.20 med mogleghet for forlengelse

Stillingsomtale

For øyeblikket er det ingen ledige stillinger, men ta gjerne kontakt om du brenner for å jobbe i folkehøgskole.

Arbeidsgjevar: Setesdal Folkehøgskule

Stad: Rysstad i Setesdal

Søknadsfrist:

Setesdal Folkehøgskule ligg i Valle kommune i Setesdal. Vi utviklar sjølvstendig menneske gjennom idrettsglede og fysisk aktivitet i et positivt sosialt fellesskap.

Vi tar inn elevar frå det året dei fyller 16 år. Skulen er frilynt, og gir læring i eit sosialt fellesskap med stor grad av elevdeltaking.

Interessa for motor, klatring og E-Sport er sentral. Vi har elevar på alle nivå, frå nybyrjarar til elevar som deltar i Europa- og Verds meisterskap.

Skulen har 87 plassar.

Eit år på folkehøgskule gir elevane samhald, sjølvutvikling, meistring og gode opplevingar.

Sjå skulen si heimeside: www.setesdalfhs.no

Informasjon og søknad

Aktuelle kandidatar blir kalla inn til intervju. Informasjon om stillinga får du av rektor Stig W. Ågedal Mortensen, mobil: 41 86 30 90.

Søknad med CV sendast til: stig.agedal.mortensen@setesdal.fhs.no

Felespill