Endurolinje

Endurolinje

Motocrosslinje

Enduro er hastighetskjøring og utholdenhet med sykkel over lang tid.

Liker du frikjøring, ut i skog og mark på din motorsykkel er Endurolinjen noe for deg. Skolen har tilgang til flere enduroløyper, og skogsområder der vi kan trene enduro.

Daglig trening foregår ved Motorsenteret ikke så langt fra skolen. Minibuss frakter oss frem og tilbake til Motorsenteret hver dag. Treningen foregår stort sett hverdager, men vi er ofte nede i helgene og kjører, driver med vedlikehold eller tar oss en tur på motorsykkelen. Vi kan garantere deg at du får kjørt nok.

Vi drar ofte på tur til andre områder som Lier, Kristiansand, Vennesla osv. Har elevene lyst til å dra til et område, forsøker vi få det til.

Hva er Enduro?

Enduro deles ofte inn i to kategorier, Enduro spesial som er kjøring på lukket område og Enduro etappeløp. I Norge er det tillatt å kjøre Enduro på spesielt godkjente områder i regi av en klubb/skole som er medlem i NMF.

I Enduro spesial kjøres det som oftes på motocrossbaner og området omkring banen. Det telles runder og den som har kjørt flest runder på en forhåndsbestemt tid vinner. I Enduro etappe kjøres det fartsprøver med transportstrekker mellom fartsprøvene. Rally Dakar er det beste eksemplet på et Enduro etappeløp. Det er også den vanligste måten å kjøre Enduro på internasjonalt, men i Norge og Norden er Enduro spesial mest vanlig.

Det er mulig å få registrert endurosykkelen med svarte skilter når den skal brukes til trening og konkurranser, ved å fremvise kjøretøybevis som du løser hos NMF og lisens hos biltilsynet.

Alle som kjører enduro må ha lisens. Det finnes nybegynnerlisenser som du kan løse når du møter opp på en bane. Skolen vil hjelpe deg der. For å få trenings- eller konkurranselisens må du gå et lisenskurs som innholder 8 timer teori og 8 timer kjøreteknikk.

Hva vil du lære?

Grunntekniske ferdigheter innen Enduro:

  • Sikkerhet
  • Bremseteknikk
  • Start
  • Svingteknikk
  • Hopp
  • Sporvalg
  • Vedlikehold av utstyr og motorsykkel
  • Utholdenhetstrening
Endurolinje

Linjelærer Marius Helmersen

er utdannet sykhusteknikker og

Trener 2 innen motorsport. Kjøre det meste som kommer hans vei. Han har kjørt motorsykkel i en «evighet» og er fremdeles en aktiv. Marius kjører både Enduro, Motocross og Rally.

Har deltatt i AfricaRace, og Nasjonale og internasjonale Enduro konkurranser og føler seg privilegert for å ha muligheten til å sette seg på sykkelen hver dag.