Digital markedsføring med video og foto

Digital markedsføring med video og foto

Digital markedsføring med video og foto

Du får lære hvordan man markedsfører med video og foto i sosiale medier.

Mye av tiden vil dere jobbe sammen om prosjekter innen digital markedsføring på sosiale medier, men også på å bruke programmer for å redigere videoer og foto, og tilpasse dette til de forskjellige sosiale mediene og markedene.

Dere vil også lære å bygge opp websider for å gjøre dem oversiktlige og gode.

Det vil bli en del turer i «nærområdene» for å planlegge, filme og fotografere. Noen av disse turene og oppgavene vil være knyttet til de øvrige linjene på skolen.

Linjelærer ansettes senere

Dette er en helt ny linje på skolen fra høsten 2022.