Bistandsprosjekt

Bistandsprosjekt bildeSom de fleste folkehøgskoler har også Setesdal folkehøgskule et bistandsprosjekt som handler om at elevene ved skolen skal få innføring i et tema og jobbe inn inntekter til et prosjekt. Dette året er skolens bistandsprosjekt organisasjonen Skolebygging i Dakar, ved Pål Anders Ullevålseter.

Han har da valgt å samle inn midler og personlig følge opp bygging av en skole i Dakar. Gjennom sin tid på motorsykkelsete har han fått et stort kontaktnett over hele verden, som han benytter seg av til å hjelpe.

Les mer om bistandsprosjektet vi støtter

Pengene går uavkortet til dette prosjektet. Skolen sender faktura i etterkant av prosjektuken.